Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

23.05.2018
Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych.

Komunikat DGL

22.05.2018
Komunikat dla świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawiania recept w sprawie zmian w zakresie pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty.

Przerwa serwisowa

22.05.2018
Informujemy, że ze względu na niezbędne prace konserwacyjne 24 maja 2018 r. (czwartek) w godzinach 21:00-24:00 nastąpi przerwa w dostępie do systemu eWUŚ.

Komunikat dla świadczeniodawców

21.05.2018
w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat DGL

14.05.2018
w sprawie obowiązku pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki...

Komunikat DGL

14.05.2018
w sprawie obowiązków świadczeniodawców dotyczących druków recept oraz unikalnych numerów identyfikujących recepty
1    7  8  9  10  11  12  13  14  15    15