Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

30.08.2018
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zaktualizowana została dokumentacja systemu obsługi procesu koordynowanej opieki nad pacjentem (AP-PKUŚ).

Komunikat dotyczący realizacji przepisów regulujących zasady finansowania wzrostu wynagrodzeń specjalistów

24.08.2018
Wykonując upoważnienie ustawowe Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem Nr 88/2018/DSOZ z dnia 23 sierpnia 2018 r. uregulował szczegółowe warunki wypłaty środków finansowych przekazywanych na pokrycie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego...
1    8  9  10  11  12  13  14  15  16