Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dot. przeglądarki skierowań na leczenie uzdrowiskowe

30.11.2018
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że na stronie internetowej Centrali Funduszu oraz stronach oddziałów wojewódzkich NFZ osoby oczekujące na wyjazd do sanatorium mogą w specjalnej przeglądarce sprawdzić swoje miejsce w kolejce do wyjazdu...

Porozumienie z PPOZ

30.11.2018
Osiągnięciem konsensusu zakończyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia dotyczące aneksowania umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Porozumienie w sprawie POZ

28.11.2018
Porozumieniem zakończyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Federacji Porozumienie Zielonogórskie dotyczące aneksowania umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej...

Komunikat DGL

28.11.2018
Komunikat dotyczący progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia w miesiącu grudniu 2018 r.

Porozumienie o współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym

27.11.2018
Wspólne działania w obszarze badań i innowacji na rzecz poprawy efektywności ochrony zdrowia zakłada podpisane dziś porozumienie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym...

Komunikat dotyczący Podstawowej Opieki Zdrowotnej

26.11.2018
Rozmowy z lekarzami rodzinnymi w sprawie przedłużenia umów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej nadal trwają. Pacjenci nie mają powodu do niepokoju.
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    17