Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Słowniki

14.10.2016
Słownik produktów handlowych w.250 (chemioterapia)

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

11.10.2016
Na podstawie art. 31 lc, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)...

Komunikat CSIOZ

10.10.2016
W związku z wejściem w życie rozporządzeniem Ministra Zdrowiaz dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ), w dniu 27 września 2016 r. uruchomiony został system IOWISZ...

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. AMD

07.10.2016
Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem

Komunikat dla Lekarzy, którzy są uprawnieni do wystawiania recept refundowanych

07.10.2016
w sprawie nowych zasad przydzielania numerów recept lekarzom/lekarzom dentystom/felczerom, którzy chcą wystawiać recepty refundowane i nie są zatrudnieni w podmiocie leczniczym który ma zawartą umowę z Funduszem...

Przerwa serwisowa

07.10.2016
Informujemy, że z uwagi na konieczność wykonania prac konserwacyjnych w systemach informatycznych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniach 7 października od godziny 17:00 do dnia 9 października do godziny 24:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    205