• A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

22.01.2016
W związku z art. 102 ust. 5 pkt 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r...

NFZ przypomina o możliwości korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego

22.01.2016
W trosce o zdrowie dzieci przypominamy rodzicom i lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego o możliwości uzdrowiskowego leczenia małych pacjentów...

Komunikat DSOZ - informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń

21.01.2016
W oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania...

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej - aktualizacja

21.01.2016
W związku z opublikowanym 12 stycznia br. zarządzeniem Nr 2/2016/DSOZ Prezesa NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

20.01.2016
Na podstawie art. 311c ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)...

Komunikat w sprawie prezentacji założeń do projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

19.01.2016
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia mieszcząca się w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186 informuje, iż w dniu 4 lutego 2016 r. o godz. 10: 00 odbędzie się prezentacja założeń do projektu...
1  2  3  4  5  6  7  8  9    187