logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Przerwa serwisowa

30.12.2016
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi w niedzielę 1 stycznia 2017 r. w godzinach 22:00-24:00 mogą wystąpić utrudnienia dotyczące usługi webservice eWUŚ.

Komunikat Narodowego Centrum Krwi

30.12.2016
w sprawie internetowego systemu zleceń na koncentraty czynników krzepnięcia i desmopresynę dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w ramach „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

23.12.2016
Na podstawie art. 31lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.)

Komunikat DGL

21.12.2016
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Słowniki

12.12.2016
Słownik produktów handlowych w.253 (programy lekowe)

Komunikat DI

07.12.2016
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi w piątek 16 grudnia 2016 r. w godzinach 22:00 - 24:00 mogą wystąpić utrudnienia dotyczące usługi webservice eWUŚ...
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    10