logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. AMD

07.10.2016
Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem

Komunikat dla Lekarzy, którzy są uprawnieni do wystawiania recept refundowanych

07.10.2016
w sprawie nowych zasad przydzielania numerów recept lekarzom/lekarzom dentystom/felczerom, którzy chcą wystawiać recepty refundowane i nie są zatrudnieni w podmiocie leczniczym który ma zawartą umowę z Funduszem...

Przerwa serwisowa

07.10.2016
Informujemy, że z uwagi na konieczność wykonania prac konserwacyjnych w systemach informatycznych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniach 7 października od godziny 17:00 do dnia 9 października do godziny 24:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie...

Słowniki

05.10.2016
Zmiany w słowniku produktów handlowych zgodnie z Zarządzeniem nr 100/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne...

Komunikat DEF

04.10.2016
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń - sierpień 2016 r.

Komunikat dla świadczeniodawców

27.09.2016
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od okresu sprawozdawczego październik 2016 r. w sprawozdawczości z zakresu list oczekujących zmianie ulega słownik świadczeń podlegających sprawozdawczości komunikatem XML.
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    11