Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Dni wolne od pracy w Centrali NFZ

27-04-2018

Uprzejmie informujemy, że najbliższy piątek, 4 maja 2018 r. (długi majowy weekend) jest dla pracowników Centrali NFZ dniem wolnym od pracy.

Dzień 4 maja 2018 r. pracownicy Centrali NFZ będą odpracowywali w sobotę, 19 maja 2018 r. w zwykłych godzinach urzędowania, tj. w godz. 8.00 - 16.00.

Ponadto w 2018 r. dla pracowników Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wolnym dniem od pracy będzie:

  • 1 czerwca 2018 r. (piątek) za odpracowaniem w sobotę, 9 czerwca 2018 r.

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń


Podstawa prawna:

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 650.
2) Zmiany Układu Zbiorowego Pracy wynikały z protokołu dodatkowego nr 1  z dnia 19 września 2007 r., nr 2 z dnia 29 sierpnia 2008 r., nr 3 z dnia 7 września 2009 r., nr 4 z dnia 2 czerwca 2010 r., nr 5 z dnia 1 kwietnia 2016 r. , nr 6 z dnia 28 lipca 2016 r., nr 7 z dnia 31 sierpnia 2016 r., nr 8 z dnia 21 sierpnia 2016 r. i nr 9 z dnia 19 stycznia 2018 r.

 

Wszystkie aktualności