Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

12-06-2018

W związku z publikacją Zarządzenia Nr 43/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Zarządzenia Nr 44/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 29 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2018 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz. 32), udostępniona została nowa publikacja słownika produktów handlowych wersja 272.

Wszystkie aktualności