Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

06-07-2018

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w module „statystyka JGP” udostępnione zostały dane za 2017 r. Udostępniono dodatkowo dane dla świadczeń z katalogów: 1c – katalog świadczeń do sumowania oraz 1d – katalog radioterapii za lata 2016 – 2017. W terminie późniejszym zostaną uzupełnione dane dla tych katalogów za okres 2009 – 2015.

Jednocześnie informujemy, iż we wszystkich katalogach w tabeli nr 1 nie są prezentowane dane: średnia wartość grupy (zł), średnia wartość hospitalizacji (zł), średnia wartość jednostek grupy (pkt), średnia wartość jednostek hospitalizacji (pkt). Duża część przedmiotowych świadczeń jest sprawozdawana w ramach ryczałtu PSZ, a dodatkowo podlegała od 1 października 2017 r. tak zwanemu procesowi „denominacji”, który polegał na ujednoliceniu wag punktowych świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

Powyższe powoduje, że prezentacja średnich danych całorocznych nie ma uzasadnienia. Będą prowadzone prace nad możliwością prezentacji tych miar w podziale na podokresy w ramach jednego roku.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności