Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący wdrożenia nowego modelu Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk

20-04-2018

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie wdrożenia nowego modelu Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk (CBE). W trakcie prac z tym związanych CBE będzie niedostępna. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną rozesłane do użytkowników CBE poprzez komunikator CBE.

źródło – Departament Spraw Świadczeniobiorców

Wszystkie aktualności