Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących program pilotażowy POZ Plus

15-10-2018

Informujemy, że od 1 listopada 2018 r. dla  typu umowy 18/1 programy pilotażowego POZ Plus generowany będzie szczegółowy komunikat sprawozdawczy xml rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych R_UMX w wersji 2.6.

Komunikat generowany będzie dla wszystkich okresów umowy w typie 18/1.

Rozszerzona zostaje wartość przekazywana dla atrybutu rodz-nalicz@komunikat

rodz-nalicz  

1    

1 cyfra

Rodzaj procesu w ramach którego naliczono świadczenia do zapłaty

1 – II faza dla ZPOSP

2 – II faza dla SWIAD

3 – II faza dla DEKL

4 – ryczałt PSZ

5 – ryczałty inne niż ryczałt PSZ

6 – II faza DMP POZ PLUS

 

Dodatkowo w przypadku, gdy atrybut prod-kontr@fakt-wykonanie w komunikacie xml umowy ze świadczeniodawcami UMX przyjmuje wartość ‘G’ - „Procesy włączenia/wyłączenia pacjenta do/z DMP” wykorzystywany będzie element poz-umowy-ilosc komunikatu R_UMX w wersji 2.6

źródło - Departament Informatyki

Wszystkie aktualności