Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Komunikatu dla świadczeniodawców

06-07-2018

W wersji 5.38. słownika ICD-9 CM wprowadzono zmiany wynikające z treści zapisów Zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne oraz Zarządzenia Nr 64/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W wersji 5.38. słownika ICD-9 CM wprowadzono następujące pozycje:

  • 13.711  Wszczepienie pierścienia i soczewki anirydalnej
  • 13.712  Wszczepienie soczewki torycznej
  • 13.713  Wszczepienie innej soczewki przy usunięciu zaćmy (jednoetapowe)
  • 89.503 Wielodniowe monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Event Holter, Holter 72 godz

Jednocześnie informujemy, że do prawidłowego działania słownika 5.38. (wersja techniczna nr 41) niezbędne jest uprzednie wczytanie wersji technicznej nr 40 słownika.

Powyższa wersja klasyfikacji ICD-9 PL obowiązuje dla świadczeń sprawozdanych od 01.07.2018 r.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności