Aktualności

Drukuj

Aktualności Centrali

Sprawozdawanie czynności wykonywanych w opiece nad pacjentem w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (OAiT)

09-11-2018

Finansowanie świadczeń udzielanych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii odbywa się w ramach umowy w rodzaju leczenie szpitalne, poprzez produkty z katalogu produktów do rozliczania świadczeń udzielanych w OAiIT, stanowiącego załącznik nr 1ts do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. Wyznaczane są one  odrębnie dla każdego dnia pobytu w oparciu o skalę punktacji stanu pacjenta TISS – 28 albo TISS – 28 dla dzieci, określoną w załączniku nr 4a tego zarządzenia. Zawiera on transformację poszczególnych ocen skali na liczbę punktów. Świadczeniodawca jest zobowiązany do codziennej rejestracji punktacji stanu pacjenta w dokumentacji medycznej. Do rozliczenia świadczeń w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii kwalifikują się wyłącznie osobodni, w których pacjent osiągnął co najmniej 19 punktów w skali TISS – 28 albo co najmniej 16 punktów w skali TISS – 28 dla dzieci.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od 1 stycznia 2019 roku planuje wprowadzenie obowiązku sprawozdawania szczegółowych czynności wykonywanych w opiece nad pacjentem w OAiT, w raportach statystycznych rozliczających realizację świadczeń. Poszczególnym czynnościom określonym w skali TISS zostały przyporządkowane kody statystycznych świadczeń jednostkowych. Ich wykaz zostanie umieszczony w najnowszej aktualizacji zarządzenia szpitalnego oraz w elektronicznym pakiecie umowy. Fundusz będzie prowadził weryfikację prawidłowego przyporządkowania rozliczanych świadczeń jednostkowych ze względu na sprawozdaną punktację, w poszczególnych dniach opieki.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności