• A
  • A+
  • A++

Aktualności

Drukuj

Aktualności Oddziałów

ŁOW NFZ wydłuża godziny pracy w związku z abolicją

07-04-2017

12 kwietnia 2017 r. kończy się 90-dniowy okres abolicji. Dzięki wprowadzonej zmianie przepisów osoby, które wcześniej nie dopełniły formalności, a miały prawo do świadczeń, nie będą musiały ponieść kosztów swojego leczenia. Warunkiem jest dokonanie wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia. W tym celu Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wydłuża godziny pracy w dniach 10 i 11 kwietnia, po to by zainteresowani mogli dopełnić formalności przed upływem ustawowego terminu.

1o kwietnia sala obsługi ubezpieczonych w ŁOW NFZ czynna będzie w godz. 8.00-17.00 (numerki wydawane do godz. 16.00), a 11 kwietnia w godz. 8.00-18.00 (numerki wydawane do godz. 17.00). Informacje na temat możliwości wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są codziennie w siedzibach ŁOW NFZ.

Od 12 stycznia 2017 r. istnieje możliwość wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego dotyczy osób, które w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych (począwszy od 1.01.2013 r.) spełniały przesłanki do bycia osobą ubezpieczoną, ale nią nie były. Najczęściej chodzi o członków rodziny osoby ubezpieczonej, którzy nie zostali przez tę osobę zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby te w momencie korzystania ze świadczeń złożyły pisemne oświadczenie, że mają do nich prawo (bo były o tym przekonane) lub przedstawiły dokumenty (dowody ubezpieczenia) potwierdzające prawo do świadczeń.

12 kwietnia 2017 r. kończy się 90-dniowy, wynikający z ustawy, okres abolicji, który polega na umorzeniu przez Fundusz już wszczętych postępowań administracyjnych (ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej za lata 2013-2016) i nie podejmowaniu nowych. Po tym terminie nadal będzie możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, zasadniczo w terminie 30 dni od dnia udzielenia świadczenia, ale już tylko w stosunku do osób, które na bieżąco korzystały ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Więcej informacji na stronie łódzkiego OW NFZ

źródło - łódzki OW NFZ

Wszystkie aktualności