Biuletyn Informacji Publicznej

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-22/13

24.06.2013
Zakup urządzeń do monitorowania sieci.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611- 27/13

21.06.2013
Wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-18/13

20.06.2013
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę artykułów biurowych.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611- 25/13

14.06.2013
Usługa serwisowa oraz subskrypcja dotycząca pakietu oprogramowania Aris.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611- 30/13

13.06.2013
Rezerwacja, zakup i dostarczanie do siedziby Centrali NFZ biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów kolejowych na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-19/13

07.06.2013
Świadczenie asysty technicznej i konserwacji (Software Update License&Support) dla zakupionych produktów Oracle.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    64