logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Biuletyn Informacji Publicznej

Drukuj

Zamówienia publiczne

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

22.05.2012
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na usługi utrzymania w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w...

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-8/12

27.04.2012
Organizacji, obsługi i przeprowadzenia dwudniowych szkoleń pn. "Zasady funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce" w ramach projektu systemowego "Akademia NFZ", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-11/12

26.04.2012
Usługi serwisowe dla rozwiązań firmy Cisco w Centrali i oddziałach Wojewódzkich NFZ.

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-6/12

20.04.2012
Budowa, wdrożenie i konserwacja systemu wspierającego procesy elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego dla sektora ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce (EESSI-PL).

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-12/12

19.04.2012
Zamówienie uzupełniające do umowy Microsoft Enterprise nr 5700056

Ogłoszenie o zamówieniu AZP-2611-10/12

04.04.2012
Zapewnienie świadczenia asysty technicznej i konserwacji (Software Update License&Support) dla zakupionych produktów Oracle.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    54