Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Drukuj

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-35/14

17.10.2014
Dostawa licencji Oracle wraz z asystą techniczną i konserwacją.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-34/14

17.10.2014
Usługa sieci MAN na potrzeby Centrali NFZ.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-39/14

16.10.2014
Świadczenie usług gwarancyjnych, konserwacyjnych, serwisowych i nadzoru autorskiego do oprogramowania Pakietu SAS Fraud Detection for Health Care.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-38/14

16.10.2014
Usługa w zakresie zapewnienia systemu informacji prawnej dla NFZ wraz z aktualizacjami.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-37/14

10.10.2014
Świadczenia asysty technicznej i konserwacji na oprogramowanie Oracle.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-28/14

08.10.2014
Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Oddziałów Wojewódzkich i Centrali NFZ oraz łącznego sprawozdania Narodowego Funduszu Zdrowia za okres 01.01- 31.12.2014 r.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    77