Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Drukuj

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - WPOG-IV.261.28.2019 - unieważnienie postępowania

25-01-2019

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na: „ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE APROBATY SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE ALBO REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ”.

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Łódzkiego OW NFZ
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 25.01.2019 12:45
Aktualizacja informacji: 04.02.2019 10:32
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności