Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Drukuj

Praca w Małopolskim OW NFZ

Ogłoszenie nr 78/WSOZ/18 - w toku

28.12.2018
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: specjalista – 1,0 et. do Działu Analiz i Planowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie nr 77/WSOZ/18 - w toku

28.12.2018
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: informatyk – 1,0 et. do Działu Analiz i Planowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie nr 76/WKO/18 - w toku

27.12.2018
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: inspektor kontroli lub starszy inspektor kontroli – 2,0 et. do Sekcji Kontroli Lecznictwa Zamkniętego oraz do Sekcji Kontroli Lecznictwa Otwartego w Wydziale Kontroli

Ogłoszenie nr 75/WKO/18 - w toku

27.12.2018
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: inspektor kontroli – 1,0 et. do Sekcji Kontroli Aptek i Ordynacji Lekarskiej w Wydziale Kontroli - Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Ogłoszenie nr 74/WKO/18 - w toku

27.12.2018
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent lub inspektor kontroli – 1,0 et. do Sekcji Kontroli Lecznictwa Otwartego w Wydziale Kontroli - Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Ogłoszenie nr 73/WSMS/18 - lista kandydatów

20.12.2018
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: referent –1 et. do Działu Obsługi Świadczeniobiorców Sekcji w Wydziale do Spraw Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców - Umowa o pracę na czas określony na zastępstwo
1  2  3  4  5  6  7  8  9    15