Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Drukuj

Praca w Małopolskim OW NFZ

Ogłoszenie nr 13/WSOZ/19 - wyniki naboru

13.05.2019
MOW NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent – 1,0 et. do Działu Kontraktowania Świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Stomatologii w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - Umowa na zastępstwo

Ogłoszenie nr 12/WSOZ/19 - zakończenie naboru

13.05.2019
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent –1,0 et. do Działu Kontraktowania Świadczeń POZ, Programów Profilaktycznych i Opieki Długoterminowej-umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Ogłoszenie nr 11/WOKS/19 - wyniki naboru

13.05.2019
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: referent – 1,0 et. do Kancelarii Ogólnej - Archiwum Zakładowego w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa

Ogłoszenie nr 10/WEF/19 - wyniki naboru

26.04.2019
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: starszy referent – 1,0 et. do Działu Planowania i Analiz Ekonomicznych w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

Ogłoszenie nr 9/WOKS/19 - wyniki naboru

25.04.2019
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: archiwista – 0,25 et. do Kancelarii Ogólnej - Archiwum Zakładowego w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń

Ogłoszenie nr 8/WOKS/19 - wyniki naboru

15.04.2019
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: specjalista lub starszy specjalista – 0,50 et. do Działu Kadr i Płac w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    20