• A
 • A+
 • A++

Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Drukuj

Praca w NFZ

Ogłoszenie nr 49/WEF/17 - zakończenie procedury naboru

17-11-2017

Wykształcenie:

 • wyższe: preferowane ekonomiczne lub informatyczne

Wymagania niezbędne:

 • minimum 2 letnia praktyka związana z pracą o charakterze analityczno-finansowym, księgowym
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie ochrony zdrowia, a w szczególności: ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016, poz. 1793 z późn. zm.)
 • znajomość przepisów prawnych rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 z późn. zm.)
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera
 • biegła znajomość programów Office: Word, Excel
 • umiejętność analitycznego myślenia

Dodatkowe atuty:

 • znajomość MS Access
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań
 • kreatywność i odporność na stres
 • doświadczenie w pracy w instytucjach zarządzających finansami publicznymi lub w placówkach służby zdrowia 

Zakres głównych obowiązków:

 • wykonanie czynności związanych opracowaniem danych z systemu informatycznego  będących podstawą przygotowywanych sprawozdań i analiz planowanych i realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej
 • prace analityczne
 • opracowywanie raportów
 • współpraca w ramach istniejących komórek organizacyjnych w zakresie prac analityczno-planistycznych
 • przygotowywanie sprawozdań, zestawień wewnętrznych i zewnętrznych oraz projektów pism w zakresach dotyczących zadań komórki

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie* wzór do pobrania – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kopia dokumentu poświadczające wykształcenie.
 • Dokument potwierdzający wymagane doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 49/WEF/17 w terminie do 01 grudnia 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:

 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone
 • wyniki naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21- w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru.

Zakończenie procedury naboru - data publikacji: 03.01.2018 r. 

W związku z rezygnacją kandydatki z podjęcia zatrudnienia, procedura naboru została zakończona.

Podmiot publikujący: Małopolski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Małopolskiego OW NFZ
Publikujący informację: Monika Skalny
Publikacja informacji: 17.11.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 03.01.2018 13:27
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności