• A
 • A+
 • A++

Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Drukuj

Praca w NFZ

Ogłoszenie nr 50/RP/17 - lista kandydatów

04-12-2017

Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Krakowie, ul. Ciemna 6 ogłasza nabór na stanowisko: specjalista – 1,0 et. do Rzecznika Prasowego - umowa na zastępstwo

Wykształcenie: wyższe (preferowane: dziennikarstwo, filologia polska, komunikacja społeczna).

Wymagania niezbędne:

 • minimum 3-lata stażu pracy/doświadczenia zawodowego (preferowane: redakcje i serwisy mediów, biura prasowe, agencje PR)
 • umiejętność redagowania tekstów informacyjno-promocyjnych 
 • komunikatywność
 • kreatywność 
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w redagowaniu stron internetowych (znajomość CMS)
 • znajomość programów graficznych
 • doświadczenie w kontaktach z mediami (redagowanie informacji dla mediów) 
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • odporność na stres, umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.                                                                                                                                                                                                                                                            

Zakres głównych obowiązków:

 • współpraca z mediami i innymi instytucjami w zakresie działań informacyjno-promocyjnych
 • analiza mediów, w tym w szczególności prasy branżowej
 • opracowywanie informacji prasowych
 • opracowywanie i redagowanie materiałów informacyjno-promocyjnych do druku
 • tworzenie i koordynacja kampanii informacyjno-promocyjnych
 • redagowanie strony internetowej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (www.nfz-krakow.pl)
 • redakcja serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny z numerem oferty i życiorys (CV) – opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Oświadczenie* wzór do pobrania opatrzone własnoręcznym podpisem.
 • Kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy/doświadczenie zawodowe.

Dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii z dopiskiem na kopercie – oferta pracy nr 50/RP/17 w terminie do 21 grudnia 2017 r. - decyduje data wpływu do oddziału.

Adres: Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Józefa 21, 31-053 Kraków.

Inne informacje:

 • aplikacje niekompletne, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz po upływie wyżej określonego terminu  nie będą rozpatrywane,
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie spotkania rekrutacyjnego poprzez informację umieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ oraz na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21,
 • dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacyjnym będą komisyjnie zniszczone,
 • wyniki naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Oddziału, Kraków, ul. Józefa 21- w terminie do 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia naboru.

Lista kandydatów - data publikacji: 03.01.2017 r. 

Informujemy, że w wyniku analizy złożonej oferty na ww. stanowisko pracy zakwalifikowała się następująca kandydatka, spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 1. Chochół Elżbieta, Kraków

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się w dniu 10.01.2018 r. (środa), o godz. 10.00 w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6.

Podmiot publikujący: Małopolski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Małopolskiego OW NFZ
Publikujący informację: Aleksandra Kwiecień
Publikacja informacji: 04.12.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 03.01.2018 13:40
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności