• A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Aktualności dla Świadczeniodawców

Komunikat AOTMiT o badaniu ankietowym skierowanym do świadczeniodawców

13.12.2017
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w dniu 14 grudnia br. na ogólny adres e-mail podmiotów leczniczych zostanie ponownie rozesłana ankieta.

Komunikat dla świadczeniodawców

11.12.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zaktualizowana została dokumentacja systemu obsługi procesu koordynowanej opieki nad pacjentem (AP-PKUŚ).

Komunikat DEF

07.12.2017
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Komunikat DGL

01.12.2017
W związku z Zarządzeniem Nr 81/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. dla świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ do poziomu szpitali ogólnopolskich, szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych...

Komunikat DGL

01.12.2017
Słownik produktów handlowych w.266

Komunikat dla świadczeniodawców

28.11.2017
w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat DGL

22.11.2017
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem kodu identyfikacyjnego...

Informacja o pracach technicznych

16.11.2017
W związku z pracami technicznymi związanymi ze zmianą zasilania energetycznego w dniu 17 listopada 2017 r. od godz. 7.00 mogą występować problemy z pracą niektórych systemów Narodowego Funduszu Zdrowia w tym: SOFU; SOLU; SIMP; SMPT; SRU; AP-REJKONT...

Prace techniczne

16.11.2017
W związku z pracami technicznymi związanymi ze zmianą zasilania energetycznego, chwilowo nie są dostępne usługi dotyczące wystawiania kart EKUZ.

Zestawienie zbiorcze

09.11.2017
Wykaz sprawdzeń z zakresu weryfikacji świadczeń zdrowotnych - zestawienie zbiorcze.
Zobacz szczegóły
Drukuj

Inne

Stanowisko Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji