Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Zespoły koordynacyjne

Reumatologia - Protokoły z posiedzeń

17.07.2018
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych (od początku 2011 r.)

Komunikat w sprawie jednostek koordynujących dla Zespołów Koordynacyjnych powołanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

10.07.2018
W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 68/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy

Leczenie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) - protokoły

30.06.2018
Protokoły z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich

22.06.2018
Na wniosek p. prof. dr hab. n. med. Mieczysława Walczaka, Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich, na członka Zespołu z prawem głosu powołuje się...

Komunikat w sprawie wyboru jednostek koordynujących

19.06.2018
dla Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich, Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej, Zespołu Koordynacyjnego do Spraw...

Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej

19.06.2018
Komunikat w sprawie wyboru jednostki koordynującej dla Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz Zespołu Koordynacyjnego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    13