• A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego

22.03.2018
W skład Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego na członka Zespołu z prawem głosu...

Komunikat w sprawie wyboru Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego

16.03.2018
Komunikat w sprawie wyboru przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego

15.03.2018
zatwierdzony w dniu 13 marca 2018 r. w związku obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

15.03.2018
zatwierdzony w dniu 13 marca 2018 r. w związku obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

15.03.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia...

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego

15.03.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    11