Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Zespoły koordynacyjne

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Stosowania Hormonu Wzrostu z dnia 1 sierpnia 2018 r.

06.08.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2018 r.

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich z dnia 1 sierpnia 2018 r.

06.08.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2018 r.

Regulamin Sekcji ds. Zespołów Autozapalnych

06.08.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2018 r.

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.

03.08.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2018 r.

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Łuszczycy Plackowatej z dnia 2 sierpnia 2018 r.

03.08.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2018 r.

Komunikat w sprawie jednostek koordynujących dla Zespołów Koordynacyjnych powołanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

10.07.2018
W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 68/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    15