• A
  • A+
  • A++

Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie składu Zespołu Koordynacyjnego

07.02.2018
Komunikat w sprawie Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem.

Komunikat w sprawie składu Zespołu Koordynacyjnego

07.02.2018
Komunikat w sprawie Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry

06.02.2018
zatwierdzony w dniu 02.02.2018 r. w związku obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...

Komunikat w sprawie Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

25.01.2018
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje aktualną listę ekspertów powołanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu.

Komunikat w sprawie zmiany składu Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

25.01.2018
Zgodnie z wnioskiem Pana prof. dr. hab. n. med. Mieczysława Walczaka – Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu, na członka Zespołu z prawem głosu powołuje się Panią dr n. med. Magdalenę Wysocką...

Komunikat w sprawie składu Zespołu Koordynacyjnego

23.01.2018
Komunikat w sprawie składu Zespołu Koordynacyjnego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    11