Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii

15.03.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w związku ze zmianami wprowadzonymi obwieszczeniem Ministra Zdrowia...

Komunikat w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego

15.03.2018
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem

12.03.2018
zatwierdzony w dniu 7.03.2018 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r.

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń lub mikroskopowego zapalenia naczyń

12.03.2018
zatwierdzony w dniu 7.03.2018 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r.

Regulamin Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych

01.03.2018
zatwierdzony w dniu 28.02.2018 r. w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2018 r...

Komunikat w sprawie rozwiązania Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności

01.03.2018
Działając na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    15