Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie rozwiązania Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Pierwotnych Niedoborów Odporności

01.03.2018
Działając na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...

Komunikat w sprawie rozwiązania Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Nadmiarów Żelaza w Organizmie

28.02.2018
Działając na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...

Komunikat w sprawie składu Zespołu Koordynacyjnego

07.02.2018
Komunikat w sprawie Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem.

Komunikat w sprawie składu Zespołu Koordynacyjnego

07.02.2018
Komunikat w sprawie Zespołu Koordynacyjnego do spraw Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).

Regulamin pracy Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego Skóry

06.02.2018
zatwierdzony w dniu 02.02.2018 r. w związku obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych...

Komunikat w sprawie Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu

25.01.2018
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje aktualną listę ekspertów powołanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu.
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    14