Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Zespoły koordynacyjne

Komunikat w sprawie Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich

22-12-2017

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje aktualną listę ekspertów powołanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w skład Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich oraz Sekcji ds. Zespołów Autozapalnych:

 • prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak – Przewodniczący Zespołu, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie;
 • dr n. med. Dariusz Rokicki – Z-ca Przewodniczącego Zespołu, Klinika Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;
 • dr n. med. Ewa Starostecka – Sekretarz Zespołu, Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Zakład Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;
 • dr hab. n. med. Mirosław Bik-Multanowski, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie;
 • dr n. med. Ewa Jamroz, Oddział Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach;
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Pronicka, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;
 • dr hab. n. med. Jolanta Wierzba, Klinika Pediatrii, Hematologii, Onkologii, Szpital Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
 • dr n. med. Łukasz Kałużny, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych I Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;
 • dr hab. n. med. Przemysław Sikora, Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie;
 • dr hab. n. med. Maciej Machaczka, Kierownik Zakładu Patofizjologii Człowieka, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny;
 • dr hab. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 

Sekcja ds. Zespołów Autozapalnych:

 • prof. dr hab. n. med. Karina Jahnz-Różyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska, Klinika Immunologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie;
 • dr n. med. Ewa Więsik-Szewczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie;
 • dr n. med. Beata Wolska-Kuśnierz, Klinika Immunologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności