• A
 • A+
 • A++

O NFZ

Drukuj

Praktyka i staż w Centrali NFZ

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje studentów i absolwentów szkół wyższych.  Dajemy możliwość odbycia praktyki studenckiej lub stażu.

Miejsce odbywania praktyki/stażu: Warszawa, Centrala NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia jest instytucją publiczną. Zarządzamy  i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie ubezpieczonych, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów. Odbywając praktykę lub staż w Funduszu macie Państwo niepowtarzalną okazję włączyć się do służby społecznej na rzecz naszego kraju – każdy dzień pracy w Funduszu to realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Kogo szukamy:

 • preferujemy studentów i absolwentów: zdrowia publicznego, prawa, administracji,  ekonomii;
 • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;
 • ludzi marzących o sukcesie;
 • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej;
 • ludzi z inicjatywą i zapałem do pracy;
 • tych, którzy wspólnie z nami będą realizowali misyjną powinność wobec Pacjentów.

Wymagania konieczne:

 • zdolność do samodzielnego, analitycznego myślenia;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i kreatywność;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint);
 • kultura osobista.

Wymagania pożądane:

 • znajomość podstawowych aktów prawnych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany formularz zgłoszenia na praktykę studencką/staż;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane: list motywacyjny i CV;
 • skierowanie z uczelni do odbycia praktyki studenckiej / stażu w Centrali NFZ;
 • podpisane oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb związanych z odbyciem praktyki/stażu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r.,  poz. 922).

oraz dokumenty, wymagane w chwili podpisania umowy o odbywaniu praktyki / stażu:

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane ubezpieczenie NNW (w okresie odbywania praktyki / stażu);
 • orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia praktyki / stażu.

Informacje dodatkowe dotyczące praktyki studenckiej/stażu:

 • NFZ zastrzega sobie prawo wyboru kandydatów do odbycia praktyki lub stażu;
 • praktyki studenckie i staże są bezpłatne;
 • proponowany minimalny okres odbywania praktyki studenckiej/stażu: 4 tygodnie;
 • praktyki studenckie i staż można odbywać przez cały rok;
 • przed rozpoczęciem praktyki studenckiej lub stażu strony podpisują stosowną umowę.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie pocztą lub składanie osobiste dokumentów (w zaklejonej  kopercie) pod adresem:

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186, Kancelaria

z dopiskiem: BKiS - PRAKTYKA / STAŻ

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 572 60 87

źródło - Biuro Kadr i Szkoleń