Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

10.06.2016
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia od 1 lipca 2016 r...

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - lecznictwo uzdrowiskowe

10.06.2016
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - ratownictwo medyczne

10.06.2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - pomoc doraźna i transport sanitarny

10.06.2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne, poz, psychiatria

30.05.2016
Centrala NFZ przedstawia w celu wyrażenia opinii, projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego niektóre zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń...

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

12.05.2016
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2016 r...
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    43