Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - podstawowa opieka zdrowotna

07.04.2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: poz.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

18.03.2016
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Projekt zarządzenia - warunków zawierania i realizacji umów - ambulatoryjna opieka specjalistyczna

10.03.2016
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne

10.03.2016
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Projekt zarządzenia – kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

10.03.2016
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

14.01.2016
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    43