Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - podstawowa opieka zdrowotna

23.12.2015
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Projekt zarządzenia – kryteria oceny ofert

23.12.2015
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne

02.12.2015
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Projekt zarządzenia – kryteria oceny ofert - leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

20.11.2015
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

19.11.2015
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

09.11.2015
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    43