• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Leczenie szpitalne - programy lekowe

28.01.2015
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. MZ, poz. 80)...

Warunki postępowania dotyczące zawierania umów

22.01.2015
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Komunikaty sprawozdawcze XML - deklaracje POZ/ KAOS

19.01.2015
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ/ KAOS, zwrotnych wyników weryfikacji deklaracji POZ/ KAO

Kryteria oceny ofert - STM

05.12.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert w rodzaju: leczenie stomatologiczne.

Leczenie szpitalne - programy lekowe

03.12.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne

Leczenie stomatologiczne

28.11.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe w sprawie podmioty projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    39