Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - ambulatoryjna opieka specjalistyczna

06.11.2015
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne

06.11.2015
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - podstawowa opieka zdrowotna

19.10.2015
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne

15.10.2015
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - zaopatrzenie w wyroby medyczne

24.09.2015
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie szpitalne

17.09.2015
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    43