• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

21.11.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontrakt

Kryteria oceny ofert - AOS

13.11.2014
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia w sprawie kryteriów oceny ofert w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Kryteria oceny ofert - SPO

13.11.2014
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia w sprawie kryteriów oceny ofert w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Kryteria oceny ofert - projekt zarządzenia

07.11.2014
Centrala NFZ przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Leczenie szpitalne - chemioterapia - projekt zarządzenia

04.11.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapia.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - projekt zarządzenia

04.11.2014
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    38