Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

26.04.2018
Projektowane zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, wprowadza...

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie stomatologiczne

18.04.2018
Projektowana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne polega na wprowadzeniu współczynnika 1,3 do rozliczania świadczeń...

Projekt zarządzenia - komunikat XML - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

17.04.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Projekt zarządzenia - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

12.04.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – opieka paliatywna i hospicyjna

26.03.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Projekt zarządzenia - warunków zawierania i realizacji umów - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

23.03.2018
Komunikat stanowiący sprostowanie do komunikatu w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: opieka psychiatryczna i leczenie...
  1  2  3  4  5