Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Leczenie szpitalne - projekt zarządzenia

10.05.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Kryteria oceny ofert - projekt zarządzenia

08.04.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej....

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - projekt zarządzenia

08.04.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna....

Kryteria oceny ofert - projekt zarządzenia

28.03.2013
Komunikat w sprawie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w części dotyczącej nocnej i świątecznej opieki...

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - projekt zarządzenia

21.03.2013
Komunikat w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej...

Leczenie szpitalne - programy lekowe - projekt zarządzenia

05.03.2013
Komunikat w sprawie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)
1  2  3  4  5  6  7  8  9    24