Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Leczenie szpitalne - projekt zarządzenia

25.07.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne - programy lekowe - projekt zarządzenia

09.07.2013
Komunikat w sprawie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków...

Leczenie psychiatryczne - projekt zarządzenia

04.07.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie psychiatryczne i leczenie uzależnień....

Leczenie szpitalne - projekt zarządzenia

10.05.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Kryteria oceny ofert - projekt zarządzenia

08.04.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej....

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - projekt zarządzenia

08.04.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna....
1  2  3  4  5  6  7  8  9    24