logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Programy zdrowotne (lekowe) - projekt zarządzenia

04.09.2012
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji społecznych projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie...

Chemioterapia - projekt zarządzenia

04.09.2012
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji społecznych projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie...

Ratownictwo medyczne 2013 - projekt zarządzenia

16.08.2012
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo...

Kryteria oceny ofert 2013 - projekt zarządzenia

16.08.2012
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie...

Lecznictwo uzdrowiskowe 2013 - projekt zarządzenia

24.07.2012
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na 2013 rok.

Leczenie szpitalne - projekt zarządzenia

19.07.2012
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    19