Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna - projekt zarządzenia

11.10.2013
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie...

Podstawowa opieka zdrowotna - projekt zarządzenia

20.09.2013
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na rok 2014 i lata następne.

Leczenie szpitalne - projekt zarządzenia

25.07.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Leczenie szpitalne - programy lekowe - projekt zarządzenia

09.07.2013
Komunikat w sprawie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków...

Leczenie psychiatryczne - projekt zarządzenia

04.07.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie psychiatryczne i leczenie uzależnień....

Leczenie szpitalne - projekt zarządzenia

10.05.2013
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    25