Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - kryteria oceny ofert - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

15-09-2015

Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie kryteriów oceny ofert w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie. Zmiany wprowadzone powyższym zarządzeniem wynikają z potrzeby zachowania spójności przepisów zarządzenia kryterialnego z przepisami projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, który obecnie również jest na etapie konsultacji.

Zmiana dotyczy dodania kryteriów w dwóch planowanych do wprowadzenia nowych zakresach świadczeń: Telekonsylium kardiologiczne i Telekonsylium geriatryczne.

Opinie do projektu zarządzenia można przesyłać do Funduszu w terminie do 6 października 2015 r., na adres e-mail: .

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 15.09.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 17.09.2015 16:42
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności