Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 20/2018/III

13.07.2018
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

Uchwała Nr 19/2018/III

13.07.2018
w sprawie pokrycia straty netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r.

Uchwała Nr 18/2018/III

13.07.2018
w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

Uchwała Nr 17/2018/III

13.07.2018
w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Operacyjnych

Uchwała Nr 16/2018/III

28.06.2018
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2018 r.

Uchwała Nr 15/2018/III

28.06.2018
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    97