• A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 25/2017/III

15.12.2017
w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za III kwartał 2017 r.

Uchwała Nr 24/2017/III

16.11.2017
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie własności nieruchomości w Katowicach na Skarb Państwa.

Uchwała Nr 23/2017/III

16.11.2017
w sprawie wyrażenia zgody na powrotne przeniesienie własności nieruchomości w Dąbrowie Górniczej na Skarb Państwa.

Uchwała Nr 22/2017/III

16.11.2017
w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r.

Uchwała Nr 21/2017/III

16.11.2017
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2017 r. i 2018 r.
  1  2