logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 28/2012/II

31.08.2012
Uchwała Nr 28/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy najmu.

Uchwała Nr 27/2012/II

31.08.2012
Uchwała Nr 27/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezesa NFZ umów o świadczenie usług konserwacji systemu informatycznego wspomagania działalności NFZ oraz umów...

Uchwała Nr 26/2012/II

31.08.2012
Uchwała Nr 26/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2012 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie kandydata na Zastępcę Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw medycznych.

Uchwała Nr 25/2012/II

31.08.2012
Uchwała Nr 25/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r....

Uchwała Nr 24/2012/II

27.07.2012
Uchwała Nr 24/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r....

Uchwała Nr 23/2012/II

27.07.2012
Uchwała Nr 23/2012/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2012 r....
1  2  3  4  5  6  7  8  9    63