Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 24/2013/II

12.09.2013
Uchwała Nr 24/2013/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zespołów problemowych Rady Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uchwała Nr 23/2013/II

12.09.2013
Uchwała Nr 23/2013/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r.

Uchwała Nr 22/2013/II

12.09.2013
Uchwała Nr 22/2013/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o zasadach wynagradzania osób kierujących oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uchwała Nr 21/2013/II

12.09.2013
Uchwała Nr 21/2013/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.

Uchwała Nr 20/2013/II

12.09.2013
Uchwała Nr 20/2013/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezesa NFZ umowy o świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji oprogramowania.

Uchwała Nr 19/2013/II

12.09.2013
Uchwała Nr 19/2013/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za II kwartał 2013 r.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    69