Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 16/2014/II

11.07.2014
Uchwała Nr 16/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.

Uchwała Nr 15/2014/II

11.07.2014
Uchwała Nr 15/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.

Uchwała Nr 14/2014/II

26.06.2014
Uchwała Nr 14/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2014 r. w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie odwołania Zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do spraw Finansowych.

Uchwała Nr 13/2014/II

26.06.2014
Uchwała Nr 13/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za I kwartał 2014 r.

Uchwała Nr 12/2014/II

26.06.2014
Uchwała Nr 12/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r.

Uchwała Nr 11/2014/II

26.06.2014
Uchwała Nr 11/2014/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r....
1  2  3  4  5  6  7  8  9    74