Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uchwały Rady NFZ

Uchwała Nr 18/2013/II

29.07.2013
Uchwała Nr 18/2013/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu pracy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r....

Uchwała Nr 17/2013/II

29.07.2013
Uchwała Nr 17/2013/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia rzeczowego planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r.

Uchwała Nr 16/2013/II

29.07.2013
Uchwała Nr 16/2013/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie powierzenia czynności związanych z udzieleniem zamówienia publicznego na badanie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2013 r....

Uchwała Nr 15/2013/II

29.07.2013
Uchwała Nr 15/2013/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Finansów oraz do Ministra Zdrowia z wnioskiem o zaopiniowanie przeznaczenia zysku netto Narodowego Funduszu Zdrowia za 2012 r....

Uchwała Nr 14/2013/II

29.07.2013
Uchwała Nr 14/2013/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 r.

Uchwała Nr 13/2013/II

04.07.2013
Uchwała Nr 13/2013/II Rady Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezesa NFZ umowy licencji, zapewnienia wsparcia technicznego, aktualizacji i poprawek oraz subskrypcji oprogramowania.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    68