Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Uwagi Prezesa NFZ

Uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowan

21.05.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Uwagi do projektów rozporządzeń Rady Ministrów

21.05.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektów rozporządzeń Rady Ministrów.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

21.05.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej

18.05.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pi

16.05.2012
Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiat

20.04.2012
Uwagi Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
  1  2  3  4