Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 39/2006

24.07.2006
Zarządzenie Nr 39/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. PrezesaNarodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia"Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania wsprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz orealizacji...

Zarządzenie Nr 38/2006

24.07.2006
Zarządzenie Nr 38/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji profilaktycznychprogramów zdrowotnych.

Zarządzenie Nr 37/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 37/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Rzeczowego Wykazu Akt dla oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 36/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 36/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 35/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 35/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 34/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 34/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o...
1    190  191  192  193  194  195  196  197  198    221