Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 3/2006

09.02.2006
Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji Programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki na rok 2006

Zarządzenie Nr 2/2006

26.01.2006
Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 17 stycznia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 1/2006

26.01.2006
Zarządzenie Nr 1/2006 z dnia 17 stycznia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rozliczeń pomiędzy oddziałami wojewódzkimi Narodowego Fundusz Zdrowia z tytułu kosztów lecznictwa uzdrowiskowego

Zarządzenie Nr 113/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 113/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 93/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych...

Zarządzenie Nr 112/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 112/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 92/2005 z dnia 17 października 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych...

Zarządzenie Nr 111/2005

30.12.2005
Zarządzenie Nr 111/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 76/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych...
1    192  193  194  195  196  197  198  199  200    218