Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 40/2006

24.07.2006
Zarządzenie Nr 40/2006 z dnia 21 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie nr 87/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałówinformacyjnych o...

Zarządzenie Nr 39/2006

24.07.2006
Zarządzenie Nr 39/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. PrezesaNarodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia"Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania wsprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz orealizacji...

Zarządzenie Nr 38/2006

24.07.2006
Zarządzenie Nr 38/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji profilaktycznychprogramów zdrowotnych.

Zarządzenie Nr 37/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 37/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Rzeczowego Wykazu Akt dla oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 36/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 36/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 35/2006

21.07.2006
Zarządzenie Nr 35/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej Narodowego Funduszu Zdrowia
1    196  197  198  199  200  201  202  203  204    227