Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 47/2005

21.07.2005
Zarządzenie Nr 47/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie trybu i sposobu rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące...

Zarządzenie Nr 41/2005

05.07.2005
Zarządzenie Nr 41/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia procentowego wskaźnika lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, których ordynacja lekarska podlega kontroli w roku 2005.

Zarządzenie Nr 42/2005

04.07.2005
Zarządzenie Nr 42/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia do stosowania w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych".

Zarządzenie Nr 39/2005

01.07.2005
Zarządzenie Nr 39/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 6/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 37/2005

20.06.2005
Zarządzenie Nr 37/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 36/2005

20.06.2005
Zarządzenie Nr 36/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu rozpatrywania wniosku o wdrożenie nowego programu terapeutycznego (lekowego) w zakresie programów finansowanych przez Narodowy Fundusz...
1    203  204  205  206  207  208  209  210  211    218