Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 60/2005

22.09.2005
Zarządzenie Nr 60/2005 z dnia 19 września 2005 r.Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Jednolitego sposobu realizacji ustawowych zadań NFZ w zakresie planowania, przygotowywania i...

Zarządzenie Nr 61/2005

22.09.2005
Zarządzenie Nr 61/2005 z dnia 19 września 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia w życie "Procedury przeprowadzania rozliczeń związanych z dotacją celową przeznaczoną na finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia...

Zarządzenie Nr 56/2005

21.09.2005
Zarządzenie Nr 56/2005 z dnia 9 września 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Zarządzenie Nr 55/2005

08.09.2005
Zarządzenie Nr 55/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:...

Zarządzenie Nr 54/2005

08.09.2005
Zarządzenie Nr 54/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu zdrowotnego pt. "Program profilaktyki chorób odtytoniowych - palenie jest uleczalne".

Zarządzenie Nr 53/2005

30.08.2005
Zarządzenie Nr 53/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia