logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 14/2017/DGL

28.02.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Zarządzenie Nr 13/2017/DI

28.02.2017
w sprawie ustalenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Zarządzenie Nr 11/2017/DSOZ

21.02.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych

Zarządzenie Nr 10/2017/DEF

16.02.2017
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok

Zarządzenie Nr 9/2017/DWM

13.02.2017
w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA

Zarządzenie Nr 7/2017/DGL

03.02.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Wymagań Programów Lekowych
  1  2  3  4  5  6