Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 28/2019/DEF

07.03.2019
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok

Zarządzenie Nr 25/2019/GPF

01.03.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 24/2019/DSOZ

28.02.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 22/2019/DSOZ

27.02.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie Nr 20/2019/DSM

20.02.2019
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne

Zarządzenie Nr 19/2019/DI

18.02.2019
w sprawie Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    222