Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 43/2018/DGL

25.05.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia oraz w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania...

Zarządzenie Nr 42/2018/DSOZ

24.05.2018
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie Nr 41/2018/DSOZ

24.05.2018
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Zarządzenie Nr 38/2018/DSOZ

16.05.2018
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 37/2018/DEF

14.05.2018
uchylające zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Instrukcji przeprowadzania oceny przedstawianych przez jednostki samorządu terytorialnego analiz przychodów z udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z realizacją Programu...

Zarządzenie Nr 36/2018/DI

30.04.2018
w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    211