Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 125/2017/DGL

19.12.2017
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 123/2017/DGL

15.12.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

Zarządzenie Nr 122/2017/DSOZ

15.12.2017
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 120/2017/DSOZ

06.12.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

Zarządzenie Nr 119/2017/DSOZ

30.11.2017
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Zarządzenie Nr 118/2017/DSOZ

30.11.2017
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    204