Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 37/2005

20-06-2005

Zarządzenie Nr 37/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 17 czerwca 2005 r.

w sprawie połączenia niektórych komórek organizacyjnych w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 7 ust. 4 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. Nr 213, poz. 2161), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia łączy się następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział Monitorowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej z Wydziałem Kontroli. Połączona komórka organizacyjna otrzymuje nazwę Wydział Monitorowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej i Kontroli.

2. Wydział Organizacyjno - Prawny z Wydziałem Administracyjnym. Połączona komórka organizacyjna otrzymuje nazwę Wydział Organizacyjno - Prawny.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 20.06.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 26.08.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności