Dla Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikaty AOTMiT

Komunikat AOTMiT

03.07.2019
Prezes AOTMiT informuje, że zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryf świadczeń: (dane finansowo-księgowe za 2018 rok- leczenie szpitalne)

Komunikat AOTMiT

25.06.2019
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących radioterapię chorób nowotworowych.

Komunikat AOTMiT

04.06.2019
Prezes AOTMiT informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń:„Świadczenia gwarantowane z zakresu AOS obejmujące leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne”

Komunikat AOTMiT

31.05.2019
Prezes AOTMiT informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego: „Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora”

Komunikat AOTMiT

09.04.2019
Prezes AOTMiT informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży

Komunikat AOTMiT

28.03.2019
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego...
1  2  3  4  5