Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego XML

30.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne - świadczenia w szpitalnym oddziale ratynkowym oraz w izbie przyjęć

28.05.2019
Komunikat dotyczący przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie...

Projekt zarządzenia - realizacja programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

27.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne - chemioterapia

27.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - ambulatoryjna opieka specjalistyczna

27.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - koordynowana opieka nad kobietą i dzieckiem ("Za życiem")

27.05.2019
Prezes NFZ przedstawia do konsultacji proj. zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem.